woensdag 6 juni 2012

ZYKOV BORGESIAANS


Evgeny Zykov
De wroeging – Borgesiaans

De zwaarste zonde die een mens begaan
kan heb ik begaan. Ik was niet blij. Mogen
de gletsjers der vergetelheid mij zonder mededogen
meesleuren naar en in het onbestaan.
Mijn ouders verwekten me voor de duur
van het riskante eclatante levensspel,
voor aarde, water, lucht en vuur.
Ik stelde ze teleur. Ik was niet blij. Geen tel
vervulde ik hun vroegste wens. Mijn geest
heeft zich verloren in de tegendraadse symmetrieën
van de kunst, die verstrengelingen van flutfantasieën.
Moed vermaakten ze me. Moedig ben ik niet geweest.
Heb me niet losgescheurd. Altijd is hij aan mijn zij,
de schaduw, makker van die stakker genaamd mij.


Uitgangsvertalingen: 'De wroeging', in Jorge Luis Borges, Gedichten, vertaling Robert Lemm, Amsterdam 1980; 'Wroeging', in Jorge Luis Borges, Alle gedichten, vertaald door Barber van de Pol en Maarten Steenmeijer, Amsterdam 2011; 'Remorse', in Jorge Luis Borges, Selected Poems, Edited by Alexander Coleman, vertaling Willis Barnstone, Londen 2000.
Voor de Zykovmethode: zie hier en hier.