vrijdag 20 februari 2009

MIETJES

Het houdt nooit op. Keer op keer meldt het soort onnozelaars zich weer dat van mening is dat poëzie, dat kunst de wereld moet en kan veranderen. Harmens heet er dit maal eentje die er zo over denkt, als ik mag afgaan op wat NRC Handelsblad meldt in een stukje over het poëziebadje Awater:

"Er wordt té goede poëzie geschreven, aldus Erik Jan Harmens. De dichter die eind vorig jaar de bundel Gospels en psalmen publiceerde, ‘hoort de stem van de docent van de Schrijversvakschool’ vaak tussen de regels van andere dichters doorklinken. ‘Nee! Te duidelijk. Ja...nog iets zo..Ja..ja..Ja!’. Liever leest hij volgens het interview in Awater ‘rammelende dichtbundels waarin ik werkelijk het bloed van de dichter voel’. En werk waarin de maker ervan zich verhoudt tot de wereld waarin hij leeft, want waar slaat het op, aldus Harmens, ‘dat de hele opkomst van de Islam nauwelijks in poëzie voorkomt?’"

A - Schrijversvakschool? Whattafakschool? Zoiets bestaat toch niet om serieus te worden genomen, hè?
B - Als deze Harmens zich echt bekommert of zorgen maakt om de islam in Holland en omstreken, laat hij dan, al naar gelang hij de wind wil laten waaien, zich aansluiten bij de partij van Jocus-Geert of zijn vrouw met een boerka verkleden. Maar DOE dan iets, Harmens. Dat wil zeggen, doe dan iets anders dan gedichtjes schrijven en ook nog eens dichtende medemensen willen voorschrijven waarover ze zouden moeten schrijven! Poëzie is voor mietjes. En die hebben net als de hier te lande bedreigde schaamluizen recht op een biotoopje. Bemoei je zelf met die islam, man, als die je zo hoog zit! Zo direct mogelijk, dat wil zeggen, waar het überhaupt enig effect zou kunnen hebben. Neem bijvoorbeeld een écht echte baan. Ga in het onderwijs of in het sociale werk of ga biertappen in een politiek incorrect café in de Jordaan of lammeren uitbenen in een halalslagerij of werken in een soortgelijke overtuigingenuitdragerij! Heb er een dagtaak aan. Ga de straat op, ben een vent in plaats van een hypocriet verontwaardigd, in een plasje Hollands awater trappelend awaternaardezeedraagmietje. Of probeer anders zelf eens té goede poëzie te schrijven.