donderdag 3 april 2008

MARGINALIA

Een psychoanalist merkt op dat men bij of in kunstenaars een onvervreemdbaar dilemma kan vaststellen: het naast of door elkaar bestaan van de dringende behoefte om te communiceren en de misschien nog dringendere behoefte om niet te worden ontdekt.

Ja, het is heerlijk om je te verbergen, ook om niet te worden gevonden, maar het is een ramp als niemand je komt zoeken.

Om zich in het gedicht thuis te voelen moet de poëzie er zich in kunnen verbergen - een vermoeden ervan door een lezer is vaak al voldoende, want wie weet is poëzie juist dat vermoeden van poëzie.

Als je je goed verbergt zit je overal waar je nog niet werd gezocht.