woensdag 21 februari 2018

BIJ HET LEZEN VAN EEN LUCEBERTBIOGRAFIE - POSTSCRIPTUM

Goya - 'Maskerades van E(zels). Zo heb je ook maskerades van literaire ezels.'

Nu maar eens kijken tot welke bochten en andere manoeuvres bepaalde figuren in de neerlandistiek zich, met hun linksige curricula en discoursen, door de Hazeu-onthulling genoodzaakt voelen. De boodschapper zal wel de eerste klappen krijgen.