dinsdag 16 juni 2015

EIGEN BEHEER

Wozu Dichter in dürftiger Zeit - aldus zonder vraagteken Friedrich Hölderlin (1770-1843) in zijn elegie 'Brot und Wein'. De vraag geldt nog steeds en een vraagteken is nog altijd overbodig omdat in de kunst, die wellicht altijd elegisch is, de vraag zelf het antwoord is. De tijd staat nog even armelijk onverschillig tegenover de dichter die allesbehalve onverschillig met zijn werk in de tijd staat die hem uitmaakt. De dichter kan het niet laten te dichten zoals de tijd het niet kan laten daar niet bij stil te staan. Waarom vervolgens dat werk weer uitleveren aan dezelfde tijd, aan de zogenaamde actualiteit die niets anders vermag dan voor haar eigen schaduw te blijven vluchten, aan een cultuur waarin voor kunst slechts oog en oor is voor zover er een versierend cultureel verschijnsel van kan worden gemaakt. Ook hier is een vraagteken overbodig.  
     Niet dat ik me in een toren aan een rivier wil (laten) opsluiten - daarvoor is er buiten nog steeds te veel voor de zinnen te beleven. Het is mijn intentie om zoveel mogelijk te voorkomen dat de armelijke tijd gedichten en verhalen als handelswaar kan beschouwen om ze navenant te kunnen behandelen, ze te verkwanselen of door te draaien.
      
Om duidelijker en concreet te worden: terwijl de verhalenbundel Naar Canetti in voorbereiding is, zal een nieuwe gedichtenbundel, De warmte van een hondje, in september/oktober verschijnen als eenmalige uitgave in eigen beheer, in een oplage van 100 à 125 genummerde en gesigneerde exemplaren die niet bestemd zijn voor de handel.
De bundel telt 48 pagina's. Formaat 12,5 x 20 cm. Prijs € 10 à 12, exclusief verzendkosten. Uitsluitend privé verkrijgbaar en te reserveren/bestellen via info@huubbeurskens.nl.