zaterdag 2 februari 2013

NASCHRIFT MIDDELEN EN DOELEN


Arjen Fortuin weet blijkbaar evenmin dat de uitgever (i.c. de auteur) € 2500,- moet betalen aan de Libris-* en Ako- en Boekenuil-organisaties wanneer het betreffende boek op noodlottige wijze genomineerd wordt. Zie de reglementen. En in België mag je alleen meedoen als de boekenimporteur het werk verspreidt. Zomaar inzenden is verboden. Het Centraal Boekhuis heeft bovendien bepaald dat de afzonderlijke exemplaren op kosten van de inzender naar de juryleden worden gestuurd. De barrières zijn niet te nemen, misschien wel niet te overzien. Mede doordat de literatuurjournalisten hun journalistieke werk niet doen! Bij enige stront aan de knikker in Den Haag of zelfs in de provincie zou een politiek journalist daar als de kippen bij zijn.

*Rectificatie:
N.a.v. uw opmerking in uw blogspot dd 2 februari: bij de Libris Literatuur Prijs behoeven de uitgevers geen € 2500,-  te betalen wanneer het boek genomineerd wordt.
Met vriendelijke groet,
Patty Voorsmit,
organisatie Libris Literatuur Prijs.