woensdag 9 maart 2016

AAN MIJN WATER EN OP MIJN KLOMPENVandaag werd bekend dat er een nieuw werkje van Rembrandt is ontdekt. (Zie bijvoorbeeld het bericht op de site van NRC Handelsblad.) Het zeer kleine paneeltje – ‘zo groot als een paperback’ [vreemde vergelijking] – zal te zien zijn ‘op de kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht, die vrijdag opengaat voor het publiek.’ Experts schijnen het unaniem eens te zijn over de authenticiteit van het schilderijtje.
            Ik keek en kijk, en voelde en voel aan mijn water.
            Knap gemaakt! Ik ben een heuse Rembrandtadept, en de maker van dit dingetje moet dat ook zijn of zijn geweest. Het zou gaan ‘om een van de verloren gewaande paneeltjes over de vijf zintuigen, die Rembrandt als 18- of 19-jarige maakte’. Oké. Dat verklaart wellicht het erin geplakt lijken van de linker figuur en ook de veel te kleine linkerhand van de bedwelmde of door een flauwte bevangen figuur – de getalenteerde jonge Van Rijn was nog in de leer, hè.
            Heeft het dingetje dan niet reeds te veel (zowel kwalitatief als kwantitatief) finesse qua verfbehandeling? Het lijkt wel geschilderd op veel groter formaat en door een jonge Rembrandt die bij de oude in de leer is geweest…
            Maar daarvan afgezien: de houding van, dat wil zeggen de optiek ten opzichte van de bewusteloze jongeman: die lijkt wel het resultaat van een camerastandpunt, met focus  op het gezicht. Die perspectivische verkortingen in dat half afgewende gelaat… En: zonder camera zou je ook veel meer op de rechter onderarm van de jongeman hebben gekeken dan, zoals nu, ertegenaan. Dit is zo modern...
            Aldus mijn water. En nu laten mijn klompen zich ook niet meer onbetuigd.