zondag 6 juli 2008

PENIBEL BESTAAN

De taal is van het misverstand, soms
heel charmant, zoals je woord ‘penibel’
fout beklemtoond door een sensibel meisje
jou wel mooi voor oude bok deed staan,

vaak echter werkt moedwil echte ellende
in de hand. Stel merels sloegen ter verjaging
van medemerels katvrij alarm of muizen lokten
‘Kaas’ piepend medemuizen in de val, zoals

in de comics van onze cartoonisten. Ook dieren,
zelfs planten, menen wij, gebruiken listen. Maar
goed dat zij niet eens weten dat ze niets missen

door daar zelf niets van te weten. Ook ons verstand
is dier, van taal, zoals een garnaal van een garnaal
die nietsvermoedend leeft hoewel er pellers bestaan.