zondag 6 juli 2008

PENIBEL BESTAAN

De taal is van het misverstand, soms heel charmant, zoals je woord ‘penibel’ fout beklemtoond door een sensibel meisje jou wel mooi voor oude bok deed staan, vaak echter werkt moedwil echte ellende in de hand. Stel merels sloegen ter verjaging van medemerels katvrij alarm of muizen lokten ‘Kaas’ piepend medemuizen in de val, zoals in de comics van onze cartoonisten. Ook dieren, zelfs planten, menen wij, gebruiken listen. Maar goed dat zij niet eens weten dat ze niets missen door daar zelf niets van te weten. Ook ons verstand is dier, van taal, zoals een garnaal van een garnaal
die nietsvermoedend leeft hoewel er pellers bestaan.