vrijdag 5 juli 2019

DE DROSTE LEZEND - 1Het is mijn bedoeling hier quasi dichtend een leesverslag te laten onstaan van mijn lectuur van de poëzie van Annette von Droste-Hülshoff (Münster, 10 januari 1797 - Meersburg, 24 mei 1848).

1

‘In dit kleine bed, haast een kinderbed, stierf de Droste
(te zien in haar museum in Meersburg),’ schreef Gottfried
Benn als opening van zijn gedicht ‘Kann keine Trauer sein’,

waarna hij Hölderlin op zijn sofa in de toren aan de Neckar
overlijden laat, in ‘Zwitserse hospitaalbedden allicht’ Rilke
en George, en met ‘zijn grote zwarte ogen’ Nietzsche die

‘op een wit kussen’ in Weimar ligt. Onbevattelijk , zegt hij
dan in de derde en laatste strofe, ‘geen Nee, geen Ja’, dit
een en al ergens hier bestaan om van het ene ogenblik op

het andere een nergens meer te zijn. Net boven het vriespunt
is het in Berlijn, bewolkt en vochtig, wanneer hij het gedicht
met 6.I.1956 dateert, met zijn eigen einde in het vooruitzicht

al – maar wat heet nog ‘eigen’ hier? –, want wetend van
zijn tumor – maar wat zegt een bezittelijk voornaamwoord
over persoonlijk bezit? Zes maanden later – gloeiend de dagen,

warm de nachten, voor de schop de aarde licht – overleed
hij zelf. De genoemde namen ken ik, de beroemde, het een
en ander van hen gelezen, behalve van de Droste, waarmee

Annette von Droste-Hülshoff wordt bedoeld. Me steeds weer
voorgenomen me eens in haar werk te verdiepen, want wat
bewoog Benn dat hij zich door dat kleine bed bewegen liet?

Louter Romantiek en anekdote zouden het niet zijn, iets
van privéleven wellicht maar dan gevat in zoiets als stijl.
Stond eindelijk maar toch onverwacht met Werke in einem

Band in de hand, antiquarisch – ik rook eraan – als nooit
gebruikt, en bladerde wat en las, over een stil blijven staan
voor een portret en het ‘schouwen’ van iemands ‘verschleiert

Augenlicht’: ze keuren mond, kin, wenkbrauwen, en zeggen:
Du seist es nicht’; te strak het voorhoofd, te vol de wangen,
te welig hoe de lokken hangen: niet meer dan een bevallig

vreemd gezicht. En dan, strofe twee: O, als ze wisten hoe
een trouw gemoed de kleinste trekken ‘hegt, ein Zucken
nur, ein flüchtig scheues, als Kleinod in die Seele legt’.

Aan Rilke, dacht ik. Echter nog lang niet geboren was die
toen zij dit en wat zal volgen in haar kleine slot in Meersburg
schreef. En het boek kon dicht om het in te laten pakken.