donderdag 29 november 2012

DIEDERIK STAPELKUNST(BESPREKINGEN)


De Congolese Pathy Tshindele Kapinga (…) herschrijft de (neo-)koloniale geschiedenis van zijn vaderland met een serie bijna wellustig geschilderde “koningen” uit heden en verleden. De (…) Mexicaanse kunstenaar Antonio Vega Macotela verbeeldt (…) in vijf uiterst doeltreffende, efemere studies het fenomeen uitputting dat zo prominent aanwezig is in een op roofkapitalisme gestoelde samenleving. De Nederlander Roderick Hietbrink (…) schuwt (…) het theatrale niet met een volcontinue performance over groepsdruk en pestgedrag. En de Fransman Jean Hubert laat zien hoe intens een relatie tussen twee mensen kan stranden. Hubert huurde twee topacteurs in, liet ze de tekst van het afscheid voorlezen en filmde dat. Inderdaad, zo simpel kan grote kunst zijn.

Bovenstaande is vandaag te lezen in een artikel in NRC Handelsblad. Het gaat over de open dagen van de Amsterdamse Rijksacademie.
Wat hier geschreven en gedrukt staat geeft mij de indruk dat er daar wordt lesgegeven door Diederik Stapels aan Diederik Stapels, in elk geval dat het allemaal veeleer om sociale psychologie met vooraf ingevulde matrixen gaat dan om beeldende kunst. Geen enkele opmerking over, uitleg of indicatie van beeldende kwaliteiten.
Kennelijk hoeven kunstenaars in spe zich daar ook niet meer om te bekommeren. Zij dienen zich al lang niet meer bezig te houden met studies naar de aanschouwing maar met zulke als naar ‘het fenomeen uitputting in een op roofkapitalisme gestoelde samenleving’ en naar ‘groepsdruk en pestgedrag’ en relatiebemiddelingsbureauproblemen.
      Daardoor kan het bespreken ervan ook net zo simpel zijn: gewoon sociale psychologie van de koude grond.