dinsdag 29 mei 2012

KUSTERS OVER PINTER

Afscheidscollege prof. dr. Wiel Kusters
Komende vrijdag neemt Wiel Kusters officieel afscheid van de Universiteit Maastricht als hoogleraar Algemene en Nederlandse Letterkunde.

In zijn afscheidscollege geeft hij een analyse van de rede die de Britse toneelschrijver Harold Pinter in 2005 hield ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijs voor de literatuur die hem dat jaar was toegekend. Kernbegrip in diens rede is ‘waarheid in de kunst en onwaarheid in de politiek’.

Het afscheidscollege van Wiel Kusters is openbaar toegankelijk en vindt plaats op 1 juni 2012 om 16.00 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4-6). Meer informatie hier.