dinsdag 8 februari 2011

KNACKNIEUWS

Op de site van Knack staat dit:

Ook Huub Beurskens verlaat Meulenhoff


Het plotse ontslag van Bart Kraamer, hoofdredacteur van Meulenhoff, blijft voor deining zorgen. Nadat schrijver Aristide von Bienefeldt al de deur dicht trok van het uitgevershuis, zegt nu ook auteur Huub Beurskens Meulenhoff de wacht aan. Hij verkast naar De Wereldbibliotheek en wil met zijn transfer expliciet protesteren tegen de kortzichtige besparingsoperatie bij Meulenhoff. Uitgerekend een hoofdredacteur als Kraamer met een groot hart voor de literatuur én zijn schrijvers wordt nu op de keien gezet, aldus Beurskens.


Helemaal juist is deze informatie niet. Al eind vorig jaar ben ik in stilte bij Wereldbibliotheek over de vloer gekomen in verband met mijn overstap. Het feit dat Bart Kraamer een maand later aan de kant werd gezet door Meulenhoff, bevestigde slechts mijn gevoelens, verwachtingen en overwegingen betreffende de gang van zaken op nummer 507 aan de Herengracht.