dinsdag 1 april 2008

HOMO TEGULENSIS


Homo antecessor

"Wie fossielen van mensachtigen zoekt, komt in Europa al snel uit in Noord-Spanje. In de Sierra de Atapuerca worden al sinds 1978 fossielen gevonden. Maar ook voor veteraan Eudald Carbonell is de vondst van het afgelopen veldwerkseizoen opzienbarend. Zijn team vond de voorkant van een onderkaak met nog vijf tandfragmenten. Volgens verschillende dateringsmethoden is de kaak zo'n 1,2 miljoen jaar oud. Dat betekent dat mensachtigen West-Europa veel eerder koloniseerden dan de eerdere aanname van een half miljoen jaar terug."

Landschap in het Tiglien

De grote baggermachines moeten terug, de Tegelse kleigroeven moeten worden heropend, want Hij komt, Hij nadert, omdat Hij er was, de Oermensch! Ik heb het altijd al voor mogelijk gehouden, net als Eugène Dubois.
Dubois schatte Trinil en de klei van Tegelen op ongeveer dezelfde ouderdom en Von Koenigswald, die Dubois' Pithecanthropus-onderzoek op Java voortzette, schreef in een artikel naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de beroemde vinder, dat deze zijn belangstelling zijn hele leven lang op de kleigroeven had gericht "omdat hij altijd hoopte hier nog een Nederlandse Pithecanthropus te vinden".

"- Maar wat is de Graslandtheorie?
Ik legde hem in het kort uit - u weet dat het bij dit soort zaken juist om de details gaat - dat bepaalde onderzoekers beweren dat homo sapiens niet eerder dan vijfhonderdduizend jaar geleden Europa is binnengekomen, want dat hij tot die tijd gebonden zou zijn geweest aan de graslanden die zich uitstrekten over grote gebieden die nu woestijn zijn, van de Sahara tot in Saoedi-Arabië.
- U gelooft niet in die theorie? De kleilagen zijn immers veel ouder...
Inderdaad, maar ik zoek dan ook niet de sapiens maar de erectus, zei ik met een intonatie van een schuinsmarcheerder. En ik probeerde mijn woorden tot diep in zijn gehoorgangen te laten resoneren - u weet dat het binnenoor van de Neanderthaler anders gevormd is dan het onze? - en hem verder bij te sturen door hem nog een en ander aan zijn verstand te peuteren in de hoop dat hij weldra zou beseffen welke story er voor hem in zou zitten.
- En als het zover is, dan ben ik de allereerste journalist die...?
Ik knikte."

Uit: Het lam, 1997

Het graf van Eugène Dubois, Venlo