zondag 23 maart 2008

BEELDRIJKDOM en BLOEDARMOEDE

In een betogend artikel (Opinio 12, 2008) merkt Frits Bolkestein op: "Volgens mij lijdt het christendom in West-Europa aan bloedarmoede." Vervolgens zet hij de logica van zijn betoog voort alsof zijn beeldspraak er al niet meer toe doet, alsof het door hem gebruikte beeld voor allerlei andere beelden inwisselbaar is. Kennelijk heeft hij niet het oog van de dichter om opeens het cruciale van het door iets in hemzelf gebruikte beeld te voelen en te herkennen (of te erkennen).