dinsdag 3 juli 2018

GIFTIG GETIKTE AFORISMEN - 13


De vele o zo betrokken reacties van bewonderaars in de kranten en op de zogenaamde sociale media naar aanleiding van het overlijden van dichter en schilder A lijken het onbegrijpelijk te maken dat er van zijn poëziebundel W die twee jaar geleden verscheen, niet minstens een paar duizend maar amper driehonderd exemplaren werden gekocht.
*
Kwadratuur van de kitsch: ervan worden beschuldigd kitsch te maken en erop reageren door te beweren dat je dat bewust ter eigen bewustwording doet.
*
Al die invloedrijke nieuwe literaire en culturele vrienden van G met wie hij geen kennis heeft kunnen maken omdat hij in dat vooruitzicht de vriendschap verbrak.
– Wie is die tweede ‘hij’?
– Afwisselend naar keuze.
*
Handlichting. Sinds echtgenotes publiekelijk niet meer tot 'vrouw van' mogen worden ‘gereduceerd’ maar als geheel autonome vrouwelijke persoon onder eigen naam moeten worden beschouwd valt het volstrekt niet meer op in hoeveel culturele commissies, organisaties en literaire jury’s de vrouw van schrijver D zitting heeft.
*
Vrij naar Gottfried Benn. Kunstträger voelden ze zich samen, tot een van beiden zich door een Kulturträgerin liet verleiden.
*
Quasikunstzinnige quasispitsvondigheid. ‘Mijn natie? De imaginatie!’ Een kunstenaar die een dergelijke slogan gebruikt dient ten zeerste te worden gewantrouwd. Het volstaat de spreuk om te keren: ‘Mijn imaginatie? De natie!’ en je de dictator erbij voor te stellen die hem uitspreekt.
*
Alleen om van te dromen: jurylid dat na het lezen van zijn boek besluit uit de jury te stappen.
Variant: criticus die eindelijk besluit iets anders te gaan doen.
*
Zijn boek werd door de jury gemineerd.
Zijn boek werd door de jury geminimaliseerd.
*
Nadat ze gevraagd was om voor het lopende kalenderjaar in de jury van de Q-Boekenprijs zitting te nemen haalde ze onmiddellijk zoveel mogelijk foto’s van het internet waarop ze innig samen te zien was met bevriende schrijver R wiens nieuwste roman net was verschenen.
*
Onontbeerlijke vriendjespolitiek. Hij stelt de jury altijd zelf samen en stuurt zijn werk als enige in om er na ontvangst van het juryrapport iets beters van te kunnen maken.
*
Schrijvers verenigen zich alleen en voelen zich dan als schrijvers één wanneer ze zich gezamenlijk kunnen verzetten tegen iets waar ze zich ook als niet-schrijvers tegen zouden kunnen verzetten.
*
Literatuurprijzen maken er misbruik van dat schrijvers zich niet kunnen verenigen en dragen daar dan weer aan bij.
*
Kanttekening bij poetry slam en aanverwante cultuurverschijnselen: dichters die elkaar persoonlijk eerder en beter leren kennen dan hun nog te maken werk.
*
Hij was tot tegen zijn dertigste nog nooit met een echte schrijver bevriend geweest en had er eigenlijk ook nog nooit een echt ontmoet.
*
De uitgeefster die hem op inhoudelijke en artistieke gronden zelfs niet dringend maar dwingend adviseerde zijn roman (die ze pertinent niet had gelezen, wist hij, maar omdat ze zich geen nieuwe financiële strop kon permitteren) nergens of eventueel elders onder te brengen, verdient nu haar kostje door het land door te sjezen met haar spoedcursus Hoe je moet lezen.
*
De beroemde schrijver die publiekelijk laat weten niet meer te zullen schrijven is even potsierlijk als de onbekende want nog niet schrijver die publiekelijk zou willen laten weten te gaan schrijven.
*
- Waartoe het schrijven van al deze nogal bittere semisyllogistische notities? Veel fiducie in hun uitwerking schijn je niet te hebben.Zie HIER aflevering 1, HIER2 , HIER3HIER4HIER5HIER6HIER7HIER8HIER9HIER10HIER11 en HIER 12.