donderdag 21 juni 2018

GIFTIG GETIKTE AFORISMEN - 5Zijn ‘zerk’ in plaats van zijn ‘werk’.
Was het een Fehlleistung van de toehoorder of van de geïnterviewde schrijver?
Doet het ertoe?
*
Afwijking als dekmantel van onvermogen.
*
Afwijking ter voorkoming van kritiek.
*
‘Een afwijking is iets echts,’ hoorde hij de officieel geautoriseerde, want hoogst gelauwerde ontregelingsdichter op de radio zeggen, ‘want daar kan iemand niets aan doen.’
Wat een beklemmende onvrijheid, dacht hij geschokt, om echt niets anders te kunnen dan echt moeten zijn!
*
‘Dat zou nog eens beroering wekken in een museum voor actuele kunst!’ zei Y enthousiast toen hij de olieverfstudies naar de natuur van X zag, zonder één ervan langer dan twee seconden te bekijken.
*
Sinds S zich ervan bewust is dat het bij vrouwen seksistisch overkomt en dus slecht valt wanneer hij ze met ‘lieve’ aanspreekt alvorens hen tegen te spreken, gebruikt hij dat woord tegenover wie hij denkt dat ze zich er inmiddels juist wel door laten vleien: mannen die hij hedendaags politiek correct terecht wil wijzen.
*
Natuurlijke selectie. Ze joeg eerst met haar verwijten van seksisme de meest zachtzinnige mannen tegen zich in het harnas om daarna met die machistische klootzak te trouwen.
*
Een geslaagd kunstwerk tekent het failliet van zelfs zijn meest positieve bespreker.
*
‘Ik wil niet tussen mijn gedicht en de lezer gaan staan,’ verklaart dichter O, wiens poëzie alleen wordt gelezen door wie ervoor heeft geleerd er geen touw aan te moeten willen kunnen vastknopen.
*
Hij gelooft niet in heilzame werking van kaarsjes die branden, alleen in die van het opsteken ervan.
*
Ken uzelf. Er blind van uitgaan dat ieder die het slechter heeft het beste met je voorheeft?
*
Hakkelend en stokkend probeert dichter T in een vraaggesprek van een uur lang te verwoorden waarom hij om artistiek ideologische redenen niet aan een vraaggesprek wil deelnemen en dat dit dus het laatste zou moeten zijn, in plaats van dat hij stamelend opmerkt: ‘Je hoort toch dat ik er niets van bak.’
*
Virtuele nostalgie.
Dertig jaar geleden dacht hij bij de ontvangst van zijn boeken: wacht maar, over zestig jaar en later.
Nu denkt hij bij de ontvangst van zijn boeken: waren ze maar zestig jaar eerder en daarvoor verschenen.

Zie HIER aflevering 1, HIER aflevering 2, HIER 3 en HIER 4